Tag: thời gian bảo hành xe ô tô

5 bộ phận trên xe ô tô nhanh hỏng nhất thường gây nguy hiểm

Mỗi bộ phận, chi tiết trên xe ô tô có cơ cấu và hoạt động khách nhau nên có tốc độ lão hóa, tần xuất thay thế khác nhau. Các bộ phận trên xe ô tô nhanh hỏng không chỉ gây tốn tiền thay thế sữa chữa mà còn gây nguy hiểm cho người lái