Tăng tốc Modem

Bạn có nghĩ rằng Modem của mình có khả năng kết nối với tốc độ đó không? hoàn toàn có thể đấy, khi Modem quay số kết nối tới ISP nó sẽ gởi 1 gói dữ liệu đễ kiễm tra tốc độ của đường truyền ở thời điểm hiện tại sau đó Modem sẽ kết nối với tốc độ hiện tại, tuy nhiên vào thời điểm khác nhau thì Modem kết nối tốc độ khác nhau, cho nên đôi lúc Modem không làm việc với hết tốc độ của đường truyền vậy tại sao ta không Overlocking Modem để nó tận dụng hết đường truyền ở mọi thời điểm , nhất là khi Download nó sẽ không bị giới hạn bởi đường tryuền, và các thông số điều kiện để Modem kết nối với ISP điều nằm gọn trong Registry.

modem_wlan2

Đầu tiện ta nhấp vào Start/Run nhập vào regedit để vào registry , tìm đến khóa [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Unimodem\DeviceSpecific\tên modem của ban\Responses. Kế đến ta export mục Responses lại thành tập tin Modem.reg ok coi như xong 1 nữa.

Bây giờ ban dung trình notepad mở file Modem.reg ra tìm đến các dòng

“<cr><lf>CONNECT 0600<cr><lf>”=hex:02,00,00,00,00,00,58,02,00,00

“<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>”=hex:02,00,00,00,00,00,b0,04,00,00

“<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>”=hex:02,00,00,00,00,00,60,09,00,00

Vân…vân……………..cho đến hết các dòng

“<cr><lf>+MRR: 54000<cr><lf>”=hex:01,00,f0,d2,00,00,00,00,00,00

“<cr><lf>+MRR: 54667<cr><lf>”=hex:01,00,8b,d5,00,00,00,00,00,00

“<cr><lf>+MRR: 56000<cr><lf>”=hex:01,00,c0,da,00,00,00,00,00,00

Ở các dòng bắt đầu bằng chữ “<cr><lf>CONNECT ta chú ý các số thứ 7 và 8 đó là thông số tốc độ Modem khi kết nối , chúng ta lần lượt thay nó thành 60,ea cho hết các dòng bắt đầu bằng chữ “<cr><lf>+MRR: ta chú ý các số thứ 2 và 3 và cũng thay nó bằng 60,ea.

VD: “<cr><lf>CONNECT 0600<cr><lf>”=hex:02,00,00,00,00,00,58,02,00,00

Thay thành “<cr><lf>CONNECT 0600<cr><lf>”=hex:02,00,00,00,00,00,60,ea,00,00

“<cr><lf>+MRR: 54000<cr><lf>”=hex:01,00,f0,d2,00,00,00,00,00,00

Thay thành “<cr><lf>+MRR: 54000<cr><lf>”=hex:01,00,60,ea,00,00,00,00,00,00

Ok sau khi sữa hết tất cảc các dòng đã nêu trên thì các bạn save as với tên Modem60k.reg , cuối cùng bạn cho chạy file Modem60k.reg và khởi động lại máy. Nếu trong quá trình sữa chữa có gì sai hoặc modem không kết nối thì bạn cho chạy file Modem.reg để phục hồi lại Registry.

Chú ý: cách này chỉ áp dụng cho Registry của Windows XP, còn các bạn sử dụng Win9x thì tìm đến khóa.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\0000\Responses.

Các bạn cũng làm trình tự như trên nhưng chỉ sũa các dòng bắt đầu là:

“<cr><lf>CONNECT 1200

VD: “<cr><lf>CONNECT 4800/V32<cr><lf>”=hex:02,00,a0,aa,00,00,00,00,00,00

Thay thành “<cr><lf>CONNECT 4800/V32<cr><lf>”=hex:02,00,60,ea,00,00,00,00,00,00

ở cách áp dụng cho Win9x này bạn còn phải sữa thêm file Win.ini, rõ vào lệnh run Win.ini

Tìm các dòng

COM1:=9600,n,8,1,x đổi thành COM1:=60000,n,8,1,x

COM2:=9600,n,8,1,x ‘’ COM1:=60000,n,8,1,x

COM3:=9600,n,8,1,x ‘’ COM1:=60000,n,8,1,x

COM4:=9600,n,8,1,x ‘’ COM1:=60000,n,8,1,x

OK Xong bây giờ bạn Reset máy và connect vào Internet xem Wow lúc nào cũng 60kbp cả.